യു ജി, നീറ്റ് പരീക്ഷ; ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

നീറ്റ്, യു ജി പരീക്ഷ ഈമാസം 12ന് നടത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. എം ബി ബി എസ്, ബി ഡി എസ് തുടങ്ങിയ കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷ തീയതി ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ ജസ്റ്റിസ് എ എം ഖാൻവിൽക്കർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. സി ബി എസ് സി ഇംപ്രൂവമെൻ്റ് പരീക്ഷ ഈമാസം 15 വരെയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നീറ്റ് യു ജി പരീക്ഷയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സി ബി എസ് സി ഇംപ്രൂവമെൻ്റ് പരീക്ഷ മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന ഹർജികളും കോടതിക്ക് മുന്നിലെത്തും.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *